بسته پوشاک و کفش(ویژه عید)

150,000 تومان

درآستانه سال نو خیریه خمسه طیبه درنظر دارد برای دانش آموزان بی بضاعت که تحت پوشش دارد پوشاک و کفش تهیه نماید

توضیحات

درآستانه سال نو خیریه خمسه طیبه درنظر دارد برای دانش آموزان بی بضاعت که تحت پوشش دارد پوشاک و کفش تهیه نماید